ข่าวรับสมัคร/จัดซื้อจัดจ้าง/คำสั่ง/ดาวน์โหลด
ข่าวกิจกรรม
วิทยาลัยเทคนิคแม่วงก์ นำโดย 1.นายชัยณรงค์ คัชมาตย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคแม่วงก์ 2.นายปรีชา โพธิ์ […]

การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

วิทยาลัยเทคนิคแม่วงก์ นำโดย 1.นายชัยณรงค์ คัชมาตย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคแม่วงก์ 2.นายปรีชา โพธิ์ […]

เอกสารบันทึกการเข้าร่วมโครงการที่มุ่งจิตอาสา นักเรียน นักศึกษา สามารถดาวน์โหลดได้ สำหรับกู้เงิน กยศ. […]

เอกสารบันทึกการเข้าร่วมโครงการที่มุ่งจิตอาสา

เอกสารบันทึกการเข้าร่วมโครงการที่มุ่งจิตอาสา นักเรียน นักศึกษา สามารถดาวน์โหลดได้ สำหรับกู้เงิน กยศ. […]

ตัวอย่างการรายงานผลการเข้าเรียนให้ครูไว้ดาวโหลดเพื่อทำส่งภายในวันที่ 24 มิ.ย. 60 สามารถดาวโหลดได้ที่ […]

ตัวอย่างการรายงานผลการเข้าเรียน

ตัวอย่างการรายงานผลการเข้าเรียนให้ครูไว้ดาวโหลดเพื่อทำส่งภายในวันที่ 24 มิ.ย. 60 สามารถดาวโหลดได้ที่ […]

รายงานประเมินคุณภาพคุณภาพภายใน SAR ประจำปีการศึกษา 2559

รายงานประเมินคุณภาพภายใน SAR ประจำปีการศึกษา 2559

รายงานประเมินคุณภาพคุณภาพภายใน SAR ประจำปีการศึกษา 2559

ตารางเรียน ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2560 แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ แผนกวิชาช่างไฟฟ้า แผนกวิชาช […]

ตารางเรียน และตารางสอน ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560

ตารางเรียน ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2560 แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ แผนกวิชาช่างไฟฟ้า แผนกวิชาช […]

คำสั่งแต่งตั้งครูที่ปรึกษา ประจำปีการศึกษา 2560

คำสั่งแต่งตั้งครูที่ปรึกษา ประจำปีการศึกษา 2560

คำสั่งแต่งตั้งครูที่ปรึกษา ประจำปีการศึกษา 2560

รูปแบบแผนการเรียนรู้ (๒๕๖๐) แผนการเรียนรู้ (มค.2560) ประเมินสภาพจริง (กย.2559) ใบช่วยสอน Print โครงก […]

ไฟล์ประกอบการอบรม โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากร ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ โดยใช้โครงงานเป็นฐาน PjBL

รูปแบบแผนการเรียนรู้ (๒๕๖๐) แผนการเรียนรู้ (มค.2560) ประเมินสภาพจริง (กย.2559) ใบช่วยสอน Print โครงก […]

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคแม่วงก์ เรื่อง กำหนดการแก้กิจกรรม  

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคแม่วงก์ เรื่องกำหนดการลงทะเบียบแก้กิจกรรมในช่วงฤดูร้อน (รอบ ๒) ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคแม่วงก์ เรื่อง กำหนดการแก้กิจกรรม  

ตารางเรียนภาคฤดูร้อน ประจำปีการศึกษา 2559 รอบที่ 1 รอบที่2    

ตารางเรียนภาคฤดูร้อน ประจำปีการศึกษา 2559

ตารางเรียนภาคฤดูร้อน ประจำปีการศึกษา 2559 รอบที่ 1 รอบที่2    

อัลบั้มภาพกิจกรรม
วิทยาลัยเทคนิคแม่วงก์ นำโดย 1.นายชัยณรงค์ คัชมาตย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคแม่วงก์ 2.นายปรีชา โพธิ์ […]

การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

วิทยาลัยเทคนิคแม่วงก์ นำโดย 1.นายชัยณรงค์ คัชมาตย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคแม่วงก์ 2.นายปรีชา โพธิ์ […]

วันที่ 15 พฤษภาคม 2560 วิทยาลัยเทคนิคแม่วงก์ นำโดย ผู้อำนวยการ ชัยณรงค์ คัชมาตย์ คณะผู้บริหาร คุณะคร […]

โครงการปฐมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2560

วันที่ 15 พฤษภาคม 2560 วิทยาลัยเทคนิคแม่วงก์ นำโดย ผู้อำนวยการ ชัยณรงค์ คัชมาตย์ คณะผู้บริหาร คุณะคร […]

เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560 ทางแผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ได้จัด “โครงการนำผู้เชี่ยวชาญ ผู้ท […]

โครงการนำผู้เชี่ยวชาญ ผู้ทรงคุณวิฒิ มาให้ความรู้ทางด้านวิชาชีพช่างอิเล็กทรอนิกส์

เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560 ทางแผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ได้จัด “โครงการนำผู้เชี่ยวชาญ ผู้ท […]

วิทยาลัยเทคนิคแม่วงก์ นำโดย คณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน นักศึกษา ได้ร่วมจัดกิ […]

รวมพลังเพื่อเป็นการแสดงความอาลัยน้อมถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชการที่ ๙

วิทยาลัยเทคนิคแม่วงก์ นำโดย คณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน นักศึกษา ได้ร่วมจัดกิ […]

วิทยาลัยเทคนิคแม่วงก์ได้จัดโครงการวิทยาลัยฯ พบผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา 2/2559 และได้นำผลงานสิงประดิ […]

โครงการวิทยาลัยฯพบผู้ปกครอง และผลงานสิ่งประดิษฐ์ของนักเรียนนักศึกษา

วิทยาลัยเทคนิคแม่วงก์ได้จัดโครงการวิทยาลัยฯ พบผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา 2/2559 และได้นำผลงานสิงประดิ […]

วิทยาลัยเทคนิคแม่วงก์ โดยคณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนนักศึกษา เข้าร่วมพิธีการ  […]

จุดเทียนถวายความอาลัยและถวายสักการะในหลวงรัชกาลที่ 9

วิทยาลัยเทคนิคแม่วงก์ โดยคณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนนักศึกษา เข้าร่วมพิธีการ […]